Clean4you podporuje rozvoj fotbalové mládeže

Složení výkonného výboru

Zasedání Výkonného výboru se koná každé druhé pondělí v měsíci, od 15:30

Mgr. Jakub Beneš

předseda VV

Ing. Martin Černý

místopředseda VV

Karel Kulatý

místopředseda VV

Ing. Tomáš Zapletal

člen VV

Miroslav Suchý, DiS.

člen VV

Michal Ponížil

člen VV

Dušan Gargulák

člen VV

Karel Šrámek

člen VV

David Kubík

člen VV
Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN